Useful Resources - Polski

AK

Film odpowiada na następujące pytania: Czym Armia Krajowa (działająca pod tą nazwą od 14 lutego 1942 r.) różniła się od regularnych armii. Jakimi metodami walki podziemnej się posługiwał. Czy to zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego było organizacją ochotniczą czy zawodową. Jakie były różnice w organizacji i sposobach działania w organizacji poszczególnych okręgów. Czy żołnierze AK byli odpowiednio wyszkoleni. Jakie było miejsce kobiet w organizacji. Czy udało się stworzyć jednolitą organizację w procesie scalania polskiego podziemia niepodległościowego.
https://www.youtube.com/watch?v=9xpGj0JGF78

 

Muzeum Armii Krajowej/ Home Army Museum

Głównym celem działalności Muzeum Armii Krajowej jest gromadzenie i zabezpieczanie zbiorów związanych z profilem tematycznym placówki, a także prowadzenie badań naukowych prowadzących do kulturowego kontekstu gromadzonych zbiorów. Do celów równorzędnych należy upowszechnianie wiedzy z zakresu historii XX wieku, II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, które Zespół Muzeum realizuje poprzez działalność edukacyjną, naukową, wystawienniczą, informacyjną i promocyjną. Zadaniem Muzeum jest także upamiętnianie postaci i wydarzeń związanych z aktem niepodległościowym, w szczególności zjawiska Polskiego Państwa Podziemnego w skali światowej.
https://muzeum-ak.pl/

 

Muzeum Krakowa-Okupacja/ Museum of Krakow-Occupation

Okupacja niemiecka w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydowanie odbiegała od modelu zachodnioeuropejskiego. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z tą problematyką oraz porównają różnice i uwarunkowania niemieckiej (nazistowskiej) i sowieckiej okupacji ziem polskich. Podczas zajęć omawiane są takie zagadnienia jak: życie codzienne, ruch oporu, ideologia rasistowska, kolaboracja.
https://muzeumkrakowa.pl/lekcje/okupacja-w-europie

 

Europejskie Centrum Solidarności/ European Solidarity Centre

Dlaczego robotnicy przyłączyli się do protestów przeciwko władzy komunistycznej w grudniu 1970 roku? Jak wyglądała rewolucja? Czy podobne wydarzenia miały miejsce w historii Polski XX wieku? – na podstawie materiałów archiwalnych, głównie wywiadów z uczestnikami, uczniowie odkryją początki rodzącego się ruchu opozycyjnego i dowiedzą się o hipokryzji ówczesnej władzy.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak władza manipulowała opinią publiczną w czasach PRL-u. Weźmy jako przykład historię z grudnia 1970 roku. Przyjrzymy się, jak za pomocą cenzury i nowomowy budowano fałszywy obraz tamtych wydarzeń. Czy mamy dziś do czynienia z podobnymi zjawiskami? Czy jest cenzura? Podczas lekcji nie zabraknie przykładów ze świata najnowszej polityki, które sprowokują do dyskusji na temat współczesnych mechanizmów kreowania rzeczywistości za pomocą języka.
https://ecs.gda.pl/

 

Centrum Praw Kobiet/Women's Rights Center

Organizując warsztaty, grupy dyskusyjne i spotkania, staramy się edukować kobiety ze wszystkich środowisk na temat ich praw i udzielać wskazówek, jak poprawić jakość życia, takich jak warsztaty z planowania finansów, zajęcia z samoobrony i jogi czy kursy językowe. Oferta jest uzależniona od naszych możliwości finansowych, jednak większość warsztatów jest bezpłatna. Zysk z opłaconych projektów jest w całości przeznaczony na wsparcie naszej działalności statutowej. Wydaliśmy poradniki i ulotki prawne i psychologiczne dotyczące przemocy w rodzinie, praw kobiet i równości płci.
https://cpk.org.pl/en/

Następna sekcja

O projekcie | z powrotem