Useful Resources - Slovenščina

PRIMERI UPOROV MLADIH

Slovensko študentsko gibanje 1968-1972

Slovensko študentsko gibanje je bilo del globalnega vala študentskih protestov. V glavnem so študentje protestirali proti sistemu. Na Zahodu proti kapitalističnemu na Vzhodu pa proti socialističnemu sistemu. Povojna Jugoslavija se je hitro razvijala. Mesta in populacija je hitro rasla, življenjski standard pa se je prav tako dvigoval. To je državo posledično peljalo proti liberalizaciji in vpeljavi določenih kapitalističnih elementov. Država se je začela odpirati proti Zahodu, študentje pa so se soočali s težavami glede slabe nastanitve in kapacitete v študentskih centrih, težavnosti dostopnosti študija za ljudi s periferije ter z manjšanjem priložnosti za mlade. Slovenski študentje so se večinoma borili za samoupravni socializem, ker so čutili, da Slovenija nima dovolj upravne moči znotraj federacije, vlada pa se je preveč odmikala od socializma in se preveč približevala Zahodu. Najbolj udarni dogodki so bili protesti v Rožni Dolini, ustanovitev študentskega radia »Radio študent«, blokada Aškerčeve ceste pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani, zaradi nevzdržnih pogojev, ki jih je povzročal glasen promet ter najbolj udaren dogodek, okupacija Filozofske fakultete v Ljubljani, ki jo je povzročila sodna obravnava »preglasnih« študentov. 

Več informacij: 

  • Repe, Božo. Rdeča Slovenija: tokovi in obrazi iz obdobja socializma. Ljubljana, 2003. 
  • Repe, Božo. „Študentske demonstracije leta 1968 v zahodni in vzhodni Evropi ter v Jugoslaviji“, Zgodovina v šoli 4, št. 3 (1995), 13–20. 
  • https://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/1423

 

LGBTQIA+ GIBANJA

Organizirano gibanje se je začelo v osemdesetih letih 20. stoletja. Leta 1984 je bila ustanovljena organizacija Magnus, ki je bila takrat prva gejevska organizacija v socialističnih državah. Sprva je bila to le gejevska organizacija, a se je kasneje oblikovala tudi feministična iniciativa in oblikovala lezbično sekcijo. Skozi naslednja leta se je oblikovalo vedno več organizacij, ki so se borile za pravice LGBTQIA+ skupnosti. 

Več informacij: 

 

SLOVENSKO PARTIZANSKO GIBANJE

Slovensko partizansko gibanje je bilo protifašistično gibanje, ki ga je vodila Jugoslovanska komunistična partija med drugo svetovno vojno. Tako kot po mnogih drugih evropskih državah v tem času so se partizani z gverilskim bojevanjem borili proti nacistični Nemčiji in fašistični Italiji. Sabotirali so cestne in železniške povezave in med ljudstvo širili idejo upora. Ena od metod širjenja ideje je bila ilegalna radijska postaja Radio Kričač, katere oddajnika Nemci ali Italijani nikoli niso našli. Gibanje je medse zbralo veliko mladih, ki so bili motivirani za obranitev domovine. 

Več informacij: 

 

ŽENSKE DEMONSTRACIJE 1943

Med italijansko okupacijo Ljubljane je bilo veliko moških zaprtih, interniranih ali ubitih, kar je postavilo njihove mame, žene, sestre, itd. v zelo težek položaj. Zaradi tega se je sprva nekaj deset žensk odločilo protestirati proti italijanskem režimu in s tem pridobiti pravico do pošiljanja hrane in svežih oblek v zapore. Sprva pri tem niso bile uspešne, zato so se zbrale v večjem številu (okoli 200) in približno tridesetim je bilo dovoljeno obiskati zaprte može, a še večina te možnosti ni imela, kar jih je še dodatno podžgalo. Protesti so se redno organizirali, eden največjih pa se je zgodil 21. junija 1943, ko, kot pravijo nekateri viri, se je zbralo do 3000 žensk in protestiralo proti italijanskemu režimu. Italijani so agresivno odgovorili in upor zadušili, vendar so se protesti nadaljevali praktično vse do italijanske kapitulacije. 

Več informacij:

 

 

SLOVENSKI PROTESTI 1908


V desetletjih pred prvo svetovno vojno so bili odnosi med Slovenci in Nemci na Slovenskem zelo komplicirani in napeti. Slovenci so se borili za jezikovne in ostale pravice, kar je nemška stran vseskozi poskušala zatreti, da ne bi prišlo do revolucije, ki so se med 19. stoletjem pojavljale po Evropi. Višek nemirov je bil slovenski protest v podporo Ptujskim demonstracijam leta 1908, kjer so Nemci agresivno odgovorili na slovenske provokacije. Protest v Ljubljani se je končal s streljanjem avstrijske vojske na protestnike, pri čemer sta bila ubita dva mlada Slovenca, stara 22 in 15 let. 

Več informacij: 

 

TIGR

TIGR (krajšava za Trst, Istra, Gorica, Reka) je bila uporniška skupina, ki je združevala mladino različnih mnenj v uporu proti dviga fašizma v jugozahodni Sloveniji. Organizacija je bila aktivna med leti 1924 in 1945. S terorističnimi akcijami na fašistične milice, centre in infrastrukturo je želela pridobiti pozornost domače in mednarodne javnosti.

Več informacij: 

 

 

 

VIDEOPOSNETKI/FOTOGRAFIJE/AVDIO

 

SLOVENIJA V DRUGI SVETOVNI VOJNI

Kratek videoposnetek s strani Muzeja za novejšo in sodobno zgodovino, ki govori o slovenskem prostoru med drugo svetovno vojno. 
https://www.youtube.com/watch?v=ex2vGe73J7s

 

Damijan Guštin: Prva partizanska pomlad

Video, v katerem zgodovinar Damijan Guštin obrazloži partizansko gibanje v ljubljanski regiji.

https://www.youtube.com/watch?v=Zs2KcrHGc7w

 

POVEČAVA: ŠTUDENTSKA GIBANJA 1968-1972

Dokumentarec RTV Slovenija, v katerem so predstavljena študentska gibanja in protesti med leti 1968 in 1972.

https://www.youtube.com/watch?v=9NpZE0s5hmQ

ORGANIZACIJE

Muzeji

 

Mestni muzej Ljubljana

V Mestnem muzeju Ljubljana evidentiramo, zbiramo, dokumentiramo, vrednotimo, ohranjamo, interpretiramo, raziskujemo in predstavljamo materialno in nematerialno dediščino s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes. V sklop tega spada tudi veliko uporov, ki so se dogajali na Slovenskem, še posebej v 19. in 20. stoletju. 
https://mgml.si/en/mestni-muzej/

 

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 

Osnovno poslanstvo Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je evidentiranje, pridobivanje, hranjenje, raziskovanje in promoviranje gradiva slovenske novejše zgodovine. Muzej se s svojimi dejavnostmi razstav in drugih muzejskih programov za otroke in odrasle konstituira kot most med zgodovinsko znanostjo in najširšo javnostjo. Svoje polje aktivnosti definira v kulturi, izobraževanju in raziskovalnem delu ter se v ta namen povezuje z različnimi ustanovami. Povezuje usode ljudi slovenskega dvajsetega stoletja in svojim obiskovalcem nudi odgovore na vprašanja o lastni identiteti v sodobnem času.
https://www.muzej-nz.si/si/

 

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Naloge muzejev so evidentiranje, dokumentiranje, zbiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje ter predstavljanje predmetov premične kulturne dediščine javnosti. V Muzeju narodne osvoboditve Maribor se trudimo, da s stalno in številnimi občasnimi razstavami zbrano gradivo za obdobje 20. in 21. stoletja čim bolj približamo obiskovalcem.
http://mnom.si/sl-si/

 

Dokumentacijski centri SISTORY

Portal SIstory je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju. Portal omogoča hiter in enostaven dostop do prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva.
https://www.sistory.si/

 

MESTNE TURE

 

Ljubljanska LGBT Tura

Alternativna tura, ki jo predstavljata dolgoletna aktivista in umetnika Suzana Tratnik in Brane Mozetič je potep skozi boje lezbijk, gejev, biseksualcev, transspolnih in kvir ljudi, ki so jih doživljali pred in med socializmom. Tura obišče trenutne LGBTQIA+ prijazne klube, lokale in predstavi zgodbe za politiko LGBTQIA+ gibanj. 
https://alternativetoursljubljana.com/ljubljana-lgbt-tour/

 

Zelena tura Ljubljana

Mestna tura, kreirana s strani društva Focus, ki poveže zgodovinske upore in revolucije z vprašanjem podnebnih sprememb. Na primer: Kje so se začeli prvi podnebni protesti v Ljubljani? 
https://focus.si/ljubljana-bogatejsa-za-interaktivno-zeleno-turo-ki-jo-je-zasnoval-focus/

 

Feministična tura Ljubljana

Feministična tura je bila ustvarjena leta 2017 in je bila ena prvih takšnih na svetu. Tura predstavi zgodbe mnogih umetnic, arhitektk, političnih predstavnic, družbenih aktivistk, učiteljic in drugih feministk, ki so se skozi zgodovino borilo za ženske pravice. 
https://ptich.si/sl/feministicna-tura-marec-2020/

SPOMENIKI

Spomenika posvečena ženskim demonstracijam v času italijanske okupacije med drugo svetovno vojno.
Spomenika posvečena ženskim demonstracijam v času italijanske okupacije med drugo svetovno vojno.
Spomenik TIGR
Dražgoška bitka, ki je bila ena najbolj krvavih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem
Spomenik revolucije
Spomenik talcem in žrtvam fašizma

BODITE AKTIVNI!

Mladi za podnebno pravičnost 

Mladi za podnebno pravičnost je samoorganizirano demokratično gibanje, ki se z mirnimi protesti borijo za konkretne rešitve, ki bi pomagale ljudem in planetu ter zgradile dolgotrajen alternativni sistem, ki bi kljuboval sistemu, ki izrablja ljudi in naravo. 

Povezava: https://mzpp.si/o-mzpp/

 

Cedra – Center za družbeno raziskovanje 

Cedra je neodvisna raziskovalna skupina, ki raziskuje, izobražuje in aktivno sodeluje v pripravi in razvoju sindikalnih in delavski gibanj. Spodbujajo aktivnost in gibanja, ki pomagajo delavcem utrditi obstoječe pravice in pridobiti nove. V zadnjem času je socialna varnost delavskih ljudi ogrožena z vpeljavo novih zakonov, ki delajo delavske pogoje vse bolj nevzdržne. Zato je potrebno zavzeti in se boriti za socialno in delavsko varnost. 

Povezava: https://www.cedra.si/

 

Inštitut 8. marec 

Inštitut 8. marec je inštitut, ki je svojo pot začel kot feministično gibanje s temami kot so #jaztudi, »samo ja pomeni ja«, reproduktivne pravice… Raziskujejo položaj žensk v družbi in redno organizirajo mirne proteste ter pomagajo ljudem, ki so bile tarče spolnega ali drugega nasilja. NI dovolj, da smo si moški in ženske enaki na papirju, če je sistemski seksizem še vedno prisoten. 

Povezava: https://www.8marec.si/

 

Sindikat mladi plus

Organizacija se bori za pravice dijakov, študentov in samozaposlenih. Ljudi izobražujejo o njihovih pravicah, s tem ko prvič stopajo na trg dela. Pomagajo pri iskanju služb. Pomagajo pri reševanju težav s katerimi se soočajo mladi v začetkih svoje zaposlitve. S tem medijem se lahko izobrazite o pravicah, ki jih imate kot delavec na trgu dela. 

Povezava: https://www.mladiplus.si/

 

 

Pot ob žici

Pot ob žici je vsakoletni pohod okoli Ljubljane, po poti, kjer je potekala žična obkolitev med Italijansko okupacijo med drugo svetovno vojno. 

Povezava: https://www.pohod.si/

 

Ljubljana Pride 

Ljubljana Pride se bori za nediskriminatorno, inkluzivno in odprto družbo do vseh posameznikov ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost. Od leta 2009 vsako leto organizirajo Parado ponosa Ljubljana, da obelodanijo obstoječo diskriminacijo in krivice, ki jih vsakodnevno doživljajo člani LGBTQIA+ skupnosti. 

 http://ljubljanapride.org/

 

  

Plan B za Slovenijo

Plan B za Slovenijo je mreža 38-ih nevladnih organizacij, ki deluje na področju trajnostnega razvoja. Mreža Plan B se odziva na ukrepe na področju podnebnih sprememb, na strateške dokumente, predloge zakonov ter na druge oblike komuniciranja znotraj odločevalskih procesov. S strani vlade je tako prepoznana kot pomembna sogovornica, ki lahko usposobljeno prispeva k prizadevanjem vladnih struktur za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Ta prizadevanja tudi kritično presoja.

Povezava: https://planbzaslovenijo.si/

 

Palestina.si

Palestina.si je družbena iniciativa oziroma združenje zainteresiranih in aktivnih posameznikov in posameznic, ki v solidarnosti s palestinskim prebivalstvom podpirajo njihov boj za svobodo, pravičnost in enakopravnost. Pogosto organizirajo  dogodke, kjer izobražujejo in ozaveščajo ljudi o palestinski problematiki, prav tako pa podpirajo BDS kampanjo (bojkot, dezivnesticije, sankcije). Upor mora biti solidarnosten. Torej ne samo za svoje pravice, temveč tudi za pravice drugih, saj lahko le tako dosežemo pravo enakopravnost. 

Povezava: https://www.palestina.si/

  

Rdeča Pesa

Rdeča Pesa je kanal, ki se osredotoča na pogovore o družbenih, ekoloških in političnih krizah v današnjem svetu s poudarkom na Sloveniji. Pogosto objavljajo videoposnetke, podkaste in članke o aktualnih družbenih problemih. Ponujajo priložnost vključitve v slovensko politiko z raziskovanjem in objavljanjem članov o perečih problemih. 

Povezava: https://www.facebook.com/rdecapesa1

 

Zavod BOB

Zavod BOB sodeluje z mladimi že od leta 2007. Organizira projekte in dogodke , ki spodbujajo mlade k aktivnemu sodelovanju pri razvoju današnje družbe, spodbuja k razmisleku o družbi in njenih težavah. Pomaga ustvariti dialog med mladimi in »odločevalci« in eksperti v določenih panogah. Je odlična odskočna deska, kjer se mladi seznanijo koliko možnosti za družbeno aktivacijo imajo. 

Povezava: https://www.zavod-bob.si/

  

Focus

Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren. V okviru teh tem organiziramo različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščamo javnost, spremljamo, analiziramo in se vključujemo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujemo z različnimi deležniki in redno komuniciramo z mediji. Naše delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi na mednarodni ravni in ravni EU.

Povezava: https://focus.si/

 

Naslednji razdelek

O projektu | nazaj